Постови

Приказују се постови за мај 29, 2010

РАСКОЛНИЧКИ ЕПИСКОП ТВРДИ ДА ЈЕ ИНОКЕНТИЈЕВ СИНОД ДОНЕО РЕШЕЊЕ О "ПОМИРЕЊУ" СА БПЦ

Слика
Бивши игуман Ро женског манастира  расколни чки владика Јован најавио је преко медија да је Инокентијев синод , послао писмо архијерејима св. синода БПЦ, у којем се најављује помирење и јединство са канонск ом цркв ом , саопштио је у петак БТА , позивајући се на п исмо епископа. Према Јовановом мишљењу , на последњем састанку епископа тзв . алтернативн ог Инокентојевог синод а донето је решење о помирењ у са с инод ом патријарх а Максим а . Одлука је подржана од стране Инокентија , епископа Јован а  и о. Николаја Николов а . Против су били Герваси је и Камен Бараков. Епископ Јован је рекао да ће се руководити у том правцу, за разлику од дејства Герваси ја и Камен а Бараков а који још увек не желе да се помир е са канонском Цркв ом .   "Верујем у једн у  света саборн у и апостолс ку Цркв у ", каже свештеник у писму које је послат о д ирекцији за верска питања  МС. Директор управе за верска питања Емил Велинов није потврдио да је Дирекција